Flagowa Kraina

Grzegorz Slomka

Sales support

grzegorz@flagi.pl

+48 600 091 176

We are closed now

We never share your e-mail

Państwowe czy Narodowe? …czyli jakich problemów przysporzyć może niefrasobliwe użytkowanie symboli

05/02/2018,

Raz po raz dowiadujemy się z mediów o protestach, ubolewaniu i sprzeciwach na najwyższym międzynarodowym szczeblu. Protesty te są skutkiem nieprawidłowego eksponowania symboli określanych tradycją i/lub regulacjami określonych społeczności. Nic dziwnego, w końcu nikt nie chciałby aby flaga kraju którego jest obywatelem traktowana była bez szacunku. Dlatego służby dyplomatyczne reagują i nagłaśniają każdy taki przypadek.

 

 

Podobne problemy pojawiają się również przy okazji międzynarodowych imprez sportowych, akcji promocyjnych, targów, zawodów, mistrzostw, korporacyjnych fuzji, koncertów i innych eventów.

 

Zanim zdecydujemy się eksponować flagi państwowe warto sięgnąć do źródeł prawnych (Ustawy, Uchwały, Rozporządzenia) kraju lub unii/federacji. Dokumenty takie można znaleźć w większości przypadków w oryginale w Internecie, ale można też poprosić odpowiednie placówki dyplomatyczne (ambasady/konsulaty) o ich udostępnienie.

 

Przydatne są wiadomości z baz otwartych jak Wikipedia czy Flags of The World, które nic nam nie gwarantują i nie narzucają, ale zawierają sporo wiadomości historycznych, regionalnych i technologicznych.

 

W przypadku dalszych wątpliwości zachęcamy do nawiązania kontaktu ze specjalistami z zakresu weksylologii i heraldyki. Ich pomoc jest nie do przecenienia w przypadku nietypowych układów symboliki państwowej, oraz zasad protokołu związanego ze wspólną ekspozycją flag różnych państw.

 

Do najczęstszych błędów/problemów związanych z ekspozycją flag państwowych należy zaliczyć kłopoty z:

 

  • ekspozycją pionowych wersji flag
  • kolorami niezgodnymi z definicjami/oczekiwaniami
  • niezgodnymi proporcjami flag

 

Jeśli powyższe kwestie przemyślimy zanim zdecydujemy się na produkcję/ekspozycję flag państwowych, możemy być pewni że nie staniemy się niechlubnymi bohaterami w lokalnych lub globalnych mediach.

 

 

Grzegorz Słomka, grzegorz@flagi.pl, 600091176